Variable data printing
Scratch cards & recharge card printing
Variable data printing
 

Персонализиран печат

Директен маркетинг, фактуриране, кампании с брошури или пощенски картички

Персонализиран печат на данни, известен и като променливо-информационен печат, е разновидност на дигиталния печат, включващ печат при поискване, в който елементите като текст, графики и изображения могат да се променят от едно печатно поле на друго без да се спира или забавя процеса на печат и се използва информация от базата данни или външен файл. Например, набор от персонализирани писма, всяко с еднакво основно оформление може да се печата с различно име и адрес на всяко писмо. Персонализираният печат на данни се използва главно за директен маркетинг, управление на взаимоотношенията с клиенти, реклама, фактуриране, кампании с брошури или пощенски картички.