Digital printing
Large & super large high quality format
 

Екологични продукти

Продуктова линия чрез използване на възобновяеми и екологично чисти материали

Билборд предлага комплексни решения социално отговорните компании, имащи отношение към опазването на околната среда. Екологичната продуктова линия е разработена чрез използването на възобновяеми и екологично чисти материали. Те са: