Out-of-home media
Subway, road network, city zone
 

Републиканска пътна мрежа

Рекламни съоръжения на атрактивтни места

Най-познатият канал за външна реклама продължава да е все така актуален и ефективен – самостоятелно или като елемент от интегрирани рекламни кампании. Общо 100 модерни и атрактивни съоръжения в цялата страна, поддържани в идеално състояние от Метрореклама, очакват вашите рекламни визии.

Заедно с националната пътна мрежа в страната, компанията предлага 235 рекламни съоръжения, които се пъддържат в перфектно състояние. Разположени са на атрактивтни места и очакват вашето рекламно изображение.

Билборд тип Пиза - този вид билборд е много популярен за външна реклама, позволявайки бърз монтаж и ротация на избраните места и не на последно място аткративните локации на пътната мрежа в цялата страна. This type of billboards has become a very popular format for outdoor advertising, owing to its quick installation and rotation of the positions chosen and not least the attractive locations on the road network throughout the country.

Мегаборд - мегабордите са доказали ефективността и популярността си за реклама по първокласните пътища, пътищата на международната пътна мрежа, както и по магистралите Тракия и Хемус.