Out-of-home media
Subway, road network, city zone

Метрореклама

Компания за реклама извън дома

Метрореклама, като част от Билборд, е компания за реклама извън дома. Тя предлага най-голямото разнообразие на канали за външна реклама с национално покритие в цялата страна и широка гама от средства за комуникация. Съоръженията за реклама се поддържат по най-добрият начин, тъй като те са под постоянно наблюдение във всички фази на проекта.. Компанията има повече от 15 години опит в управлението на различни рекламни пана за визуална комуникация.

Метрореклама няма аналог в българското медийно пространство. Тя предлага най-голямото многообразие от канали за външна реклама, координирани от един рекламен оператор. Чрез комбинираното им използване се постига най-ефективен контакт с целевата аудитория – рекламното послание достига до потребителите на всеки етап от престоя им навън.

Дейността на Метрореклама покрива цялата страна и е разпределена в четири основни направления:

Компанията разполага с богат набор от средства за комуникация – съвременни рекламни съоръжения, разположени на атрактивни локации, поддържани в изряден вид. Непрекъснатият мониторинг във всички фази на проекта е стандарт за нас и гарантира, че рекламата ще изглежда безупречно през целия период на кампанията.