3D Printing
Production of 3D models for arts & industrial design
 

3D печат

Изработка на 3D модели в сферата на изкуството, индустриалния дизайн и архитектурата

Още от древни времена, изобразителното изкуство като част от човешката култура се е развивало непосредствено с моделирането на обемни фигури, наречени по-късно скулптури. Изработката на един такъв модел чрез способите на класическото моделиране отнема значително количество време и усилия на автора и затова репродуцирането на такъв тип изделия е необосновано . С развитието на дигиталния печат, обаче, се откриват нови възможности за изработка на 3D модели, както в сферата на изкуството, така и в сферата на индустриалния дизайн, архитектурата и т.н. Новите технологии улесняват и ускоряват процесът в моделирането, който вече се реализира изцяло с помощта на компютърни системи, софтуери за 3D моделиране и го правят много по-достъпен за реализация. Вече е напълно постижимо един компютърно генериран триизмерен модел да се възпроизведе с огромна прецизност от PVC материал, а впоследствие да се отлее от друг материал за броени часове. 3D печатните технологии са перфектното решение за изработване на визуални модели, които могат да бъдат пуснати в производство.

 

Технологии за 3D печат
Equipment
Object Connex 500

Технологията за печат Objet Connex 500 е последно поколение 3D принтер. Той използва течен фото полимер, който след осветяване с UV светлина се втвърдява и изгражда 3D модела. Този принтер работи с изключителната прецизност от 16 микрона или с други думи - с точност от 16 хилядни от милиметъра. Това дава възможност да се изработват компютърно генерирани модели с практически перфектни дименсии. Технологията е революционна с това, че за разлика от предишни методи за отнемане или рязане на материала, тук моделът се получава директно от компютърния файл. Така се възпроизвежда всеки един проект, без значение неговата сложност и дизайн. 

Технологията на Object Connex 500 позволява да се използват едновременно 2 материала като те могат да бъдат твърди, гъвкави или комбинация между двете. Архитектурните модели могат да бъдат произведени с голяма прецизност. Всички 3D модели печатани на Object Connex 500 са напълно завършени и готови за тест и предварителен преглед.